Råder gjør personvern lønnsomt og enkelt. Bli fullverdi "GDPR-Compliant" enkelt og trygt.

Som spillutvikler med globalt nedslagsfelt måtte vi få bistand med arbeidet innenfor GDPR både med det praktiske og rådgiving på andre områder. Det er godt å være trygg på at dette er i orden når vi skal lansere TaleSpyre

Jonny Ree
Bouncy Rock

Markedsføring og GDPR krysser ofte hverandre. Vi bruker Råder som fast sparringspartner for oss og våre kunder.

Kim Larsen

Færd Kommunikasjon

For meg er det viktig at vi har et godt personvern, og at arbeidet med dette er en levende del av hvordan vi møter våre medlemmer, givere og abonnenter. Tom er både effektiv og nøyaktig og det gjør det enkelt for oss å ta gode valg. Dette gjør det langt enklere å jobbe med GDPR enn det jeg trodde.

Tone Granaas

Norsk Fosterhjemsforening

Må min bedrift forholde seg til GDPR?

Dersom du driver et firma, forening, eller organsisasjon og oppbevarer opplysninger om personer så er svaret ja. 

Er det dyrt?

Råder er ikke et advokatfirma, men er utdannet personvernrådgiver så prisene er langt lavere enn store deler av markedet. Du får gratis konsultasjon og et tilbud basert på dette. 

Markedskommunikasjon

Dersom du velger markedspakka settes du opp med en klient i Mailchimp, vi klargjør GDPR inn mot at du kan markedsføre deg med nyhetsbrev og vi finner en kommunikasjonsform som er rettet mot dine kunder. 

Har du hatt et databrudd?

Har noen hacket dine eller din underleverandør sine nettsider, eller har av andre årsaker personopplysninger kommet på avveie? Husk du har 72 timer på å rapportere ett brudd til Datatilsynet. Ring for umiddelbar assistanse: 9010108125

901 08 125

Råder

Rådhusgaten 1

3126 Tønsberg

post@raader.no

Råder

Rådhusgaten 1

3126 Tønsberg

Org. nr. 924 647 175

post@raader.no