Hva er cookie og hvordan gjøre dette riktig?

Cookies er små spor din maskin legger igjen på en server hos mottaker. Disse sporene gjør forskjellige ting og dette er viktig. Noen cookies er nødvendige for at en side skal fungere, andre derimot åpner for at mottaker kan sende deg reklame direkte. Cookies er også regulert, men i to forskjellige lover; E-kom loven som reguleres av NKOM (Norsk kommunikasjonsmyndighet) og av Datatilsynet ved personvernloven. Et tysk firma, Planet49, hadde en ferdig avkrysset boks på sine sider som gav tillatelse til å markedsføre Planet49 sine produkter. Dette er ikke lov da det må være et aktivt samtykke, altså krysse av selv. Dette har medført at hver gang du er inne på en side må du krysse av for samtykke til bruk av cookies. Problemet med dette er at du nå må gå inn å lese hvilke cookies du aksepterer, og det er det ikke så mange av oss som gjør. Tidligere mente man her i Norge at når du installerte en ny nettleser på din maskin godtok du cookies og derfor behøvde man ikke å gi samtykke, men etter Planet49 ble da altså cookies også implementert i GDPR og du må nå krysse av for samtykke. De fleste er nå enige om at slik det er i dag er ikke bra nok. Råder har hatt samtaler med NKOM som mener at et kryss for alle samtykker også markedsføring er bra nok. Datatilsynet er av en litt annen oppfatning da et samtykke til flere handlinger er lovstridig iht. personvernloven. Begge tilsynsmyndigheter er enige om at det er mange huller i systemet i dag. Råder velger da å behandle dette på følgende måte: Nødvendige cookies og cookies som slettes etter endt leseøkt er det ikke nødvendig å innhente samtykke om, men cookies som har til hensikt å brukes i markedsføring skal spesifiseres og gis samtykke til før økten fortsettes. Dette betyr at det er du som eier av nettsiden som må ha kontroll på hvilke cookies du bruker. Husk at dette må forankres i GDPR arbeidet i forkant. 

cookies.jpg