Hvordan går vi frem for å få din bedrift GDPR-Compliant?

Dersom ditt behov er å få din bedrift lovlig iht. personvernloven er det disse enkle skrittene vi følger.

1

Kartleggingsmøte

Dette er vårt første møte hvor vi går gjennom bedriften. Her ser vi på hva dere jobber med og hvordan dere jobber. Hvilke personopplysninger dere har og hvorfor dere har de. Hvordan markedsfører dere bedriften ut mot kundene. Dette møte er kun et kartleggingsmøte og koster ingenting. 
Dette møte starter alltid med en taushetserklæring fra Råder sin side. 

2

Tilbud

Basert på vårt møte vil du motta et tilbud. Du kan nå velge og akseptere hele tilbudet eller bare deler av det. Dersom du kun velger enkelte moduler vil du få et nytt tilbud basert på dine ønsker. 

3

Implementeringsmøte

Nå møtes vi på nytt. Ofte med daglig leder, regnskap og HR. Nå jobber vi oss gjennom protokollen og risikoanalysen. I dette møtet tar vi for oss alle programmene dere jobber i og hvilke personopplysninger dere har. Dette møtet tar typisk 2 timer, men da har vi gjort mye. I løpet av dette møtet er også Råder en rådgiver for hva dere ikke kan gjøre, men også hva dere kan gjøre. Det er alltid hyggelig å se hvor mange som er lettet og fornøyd etter nå, når dette møtet er over er dere langt på vei.

4

Råder gjør resten

Du er nå ferdig. Nå gjør vi resten. Vi gjør ferdig protokollen, vi henter inn databehandleravtalene. Vi gjør ferdig risikoanalysene. Ofte skrives det en innledning til det av GDPR som faller litt utenfor lovverket. Er det nødvending så drøftes det også med Datatilsynet. 

5

Overlevering av mappe

Vi er nå ferdig og du vil nå få utdelt både en fysisk og digital mappe med alle dokumenter i. Årsaken til at du også får en fysisk mappe er for å kunne oppbevare eksempelvis samtykkeerklæringer, taushetseklæringer etc. på samme sted som resten av GDPR. Du får nå også en personvernerklæring som du må sette inn på nettsiden din. Gratulerer du er nå GDPR-compliant.