Slutten for smittevernappen?


I dag, 15. juni velger FHI å stoppe all innsamling av data og slette all data fra smittevernappen. Dette skyldes at Datatilsynet mener av det er et såpass stort inngrep i hver enkelt individs persondata i forhold til hva vi får igjen. Det er altså slik at for å kunne gjennomføre tiltak som smittevernappen må samfunnsnytten være like stor som inngrepet. Slik er personopplysningsloven på alle andre punkter, en pandemi er ikke noe unntak og siden smittevernappen kun har systemet med overvåkning og varsling i tre kommuner; Drammen, Trondheim og Tromsø. Samtidig opplyser selv FHI at smitten er såpass lav at det er vanskelig å validere at den varsler de riktige personene.

Dette er ikke nødvendigvis slutten på appen. Dette skal diskuteres på møte 19. juni med FHI og Datatilsynet. Det som er viktig å merke seg her er at all innsamling og bruk av persondata må stå i samsvar med nytteverdi for den det samles inn persondata om. Har du dette i tankene er du i utgangspunktet langt på vei, men husk at du må forankre dette i protokollen din